پنج شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٧
منو اصلی
لینک های مهم

 

 

همانطور که از قبل وعده داده بودیم در خلال برگزاری جشنواره صحیفه سجادیه مسابقه پیامکی ویژه دانشگاهیان محترم (اعم از ثبت نام کنندگان در  جشنواره و غیر آن)همراه با جوایز نفیس برگزار میگردد.

قبل از شرکت در مسابقه به توضیحات ذیل توجه فرمایید.

1.سوالات مسابقه پیامکی از بروشورهای تدوین شده اداره تامین محتوا معاونت مطالعات راهبردی نهاد با نام سجده های مکتوب طرح و در صفحه دوم بروشور قرار گرفته است.

2.شما میبایست پس از دانلود و مطالعه آن جواب مسابقه را به سامانه پیامک 3000706114 به نحو ذیل ارسال نمایید.

3.ابتدا شماره بروشور و سپس عدد گزینه صحیح را به سامانه ارسال نمایید.

بعنوان مثال:913.یعنی بروشور شماره 91 و جواب صحیح گزینه 3.

4.لطفا فقط عدد را به سامانه ارسال نمایید.آن هم بصورت لاتین تا تاییدیه دریافت پیامک شما از طریق سامانه برای شما ارسال گردد.

5.از این پس هر هفته 5 مسابقه از 5 بروشور سجده های مکتوب در این صفحه بارگزاری میشود.

6.لازم به ذکر است شرکت در مسابقه هر هفته بدون محدودیت زمانی است.

7.برندگان مسابقه به قید قرعه و متعاقبا اعلام خواهد شد.

8.لطفا جواب هر مسابقه را بصورت جداگانه ارسال نمایید و از ارسال جوابها در قالب یک پیامک بپرهیزید.

9.بروشورها 2 رو بوده و به وسیله نرم افزار winrar فشرده شده است.

10.نرم افزار winrar را از اینجا دانلود نمایید.

دبیرخانه جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان

 

مسابقه هفته هجدهم(هفته سوم اسفندماه)

مسابقه شماره 86
بروشور شماره 86 دانلود
مسابقه شماره 87 بروشور شماره 87 دانلود
مسابقه شماره 88 بروشور شماره 88 دانلود

 

 

مسابقه هفته هفدهم(هفته دوم اسفندماه)

مسابقه شماره 81
بروشور شماره 81 دانلود
مسابقه شماره 82 بروشور شماره 82 دانلود
مسابقه شماره 83 بروشور شماره 83 دانلود
مسابقه شماره 84 بروشور شماره 8 دانلود
مسابقه شماره 85 بروشور شماره 85
دانلود

 

مسابقه هفته شانزدهم(هفته اول اسفندماه)

مسابقه شماره 76
بروشور شماره 76 دانلود
مسابقه شماره 77 بروشور شماره 77 دانلود
مسابقه شماره 78 بروشور شماره 78 دانلود
مسابقه شماره 79 بروشور شماره 79 دانلود
مسابقه شماره 80 بروشور شماره 80
دانلود

 

مسابقه هفته پانزدهم(هفته آخر بهمن ماه)

مسابقه شماره 71
بروشور شماره 71 دانلود
مسابقه شماره 72 بروشور شماره 72 دانلود
مسابقه شماره 73 بروشور شماره 73 دانلود
مسابقه شماره 74 بروشور شماره 74 دانلود
مسابقه شماره 75 بروشور شماره 75
دانلود

 

مسابقه هفته چهاردهم(هفته چهارم بهمن ماه)

مسابقه شماره 66
بروشور شماره 66 دانلود
مسابقه شماره 67 بروشور شماره 67 دانلود
مسابقه شماره 68 بروشور شماره 68 دانلود
مسابقه شماره 69 بروشور شماره 69 دانلود
مسابقه شماره 70 بروشور شماره 70
دانلود

 

مسابقه هفته سیزدهم(هفته سوم بهمن ماه)

مسابقه شماره 61
بروشور شماره 61 دانلود
مسابقه شماره 62 بروشور شماره 62 دانلود
مسابقه شماره 63 بروشور شماره 63 دانلود
مسابقه شماره 64 بروشور شماره 64 دانلود
مسابقه شماره 65 بروشور شماره 65
دانلود

 

مسابقه هفته دوازدهم(هفته دوم بهمن ماه)

مسابقه شماره 56
بروشور شماره 56 دانلود
مسابقه شماره 57 بروشور شماره 57 دانلود
مسابقه شماره 58 بروشور شماره 58 دانلود
مسابقه شماره 59 بروشور شماره 59 دانلود
مسابقه شماره 60 بروشور شماره 60
دانلود

 

مسابقه هفته يازدهم(هفته اول بهمن ماه)

مسابقه شماره 51
بروشور شماره 51 دانلود
مسابقه شماره 52 بروشور شماره 52 دانلود
مسابقه شماره 53 بروشور شماره 53 دانلود
مسابقه شماره 54 بروشور شماره 54 دانلود
مسابقه شماره 55 بروشور شماره 55
دانلود

 

مسابقه هفته دهم(هفته چهارم دیماه)

مسابقه شماره 46 بروشور شماره 46 دانلود
مسابقه شماره 47 بروشور شماره 47 دانلود
مسابقه شماره 48 بروشور شماره 48 دانلود
مسابقه شماره 49 بروشور شماره 49 دانلود
مسابقه شماره 50 بروشور شماره 50
دانلود

 

مسابقه هفته نهم(هفته سوم دیماه)

مسابقه شماره 41 بروشور شماره 41 دانلود
مسابقه شماره 42 بروشور شماره 42 دانلود
مسابقه شماره 43 بروشور شماره 43 دانلود
مسابقه شماره 44 بروشور شماره 44 دانلود
مسابقه شماره 45 بروشور شماره45 دانلود

 

مسابقه هفته هشتم(هفته دوم دیماه)

مسابقه شماره 36 بروشور شماره 36 دانلود
مسابقه شماره 37 بروشور شماره 37 دانلود
مسابقه شماره 38 بروشور شماره 38 دانلود
مسابقه شماره 39 بروشور شماره 39 دانلود
مسابقه شماره 40 بروشور شماره 40 دانلود

 

مسابقه هفته هفتم (هفته اول دیماه)

مسابقه شماره 31 بروشور شماره 31 دانلود
مسابقه شماره 32 بروشور شماره 32 دانلود
مسابقه شماره 33 بروشور شماره 33 دانلود
مسابقه شماره 34 بروشور شماره 34 دانلود
مسابقه شماره 35 بروشور شماره 35 دانلود

 

مسابقه هفته ششم (هفته چهارم آذر ماه)

مسابقه شماره 26 بروشور شماره 26 دانلود
مسابقه شماره 27 بروشور شماره 27 دانلود
مسابقه شماره 28 بروشور شماره 28 دانلود
مسابقه شماره 29 بروشور شماره 29 دانلود
مسابقه شماره 30 بروشور شماره 30 دانلود

 

مسابقه هفته پنجم (هفته سوم آذر ماه)

مسابقه شماره 21 بروشور شماره 21 دانلود
مسابقه شماره 22 بروشور شماره 22 دانلود
مسابقه شماره 23 بروشور شماره 23 دانلود
مسابقه شماره 24 بروشور شماره 24 دانلود
مسابقه شماره 25 بروشور شماره 25 دانلود

 

مسابقه هفته چهارم (هفته دوم آذر ماه)

مسابقه شماره 16 بروشور شماره 16 دانلود
مسابقه شماره 17 بروشور شماره 17 دانلود
مسابقه شماره 18 بروشور شماره 18 دانلود
مسابقه شماره 19 بروشور شماره 19 دانلود
مسابقه شماره 20 بروشور شماره 20 دانلود

 

مسابقه هفته سوم(هفته اول آذر ماه)

مسابقه شماره 11 بروشور شماره 11 دانلود
مسابقه شماره 12 بروشور شماره 12 دانلود
مسابقه شماره 13 بروشور شماره 13 دانلود
مسابقه شماره 14 بروشور شماره 14 دانلود
مسابقه شماره 15 بروشور شماره 15 دانلود

 

مسابقه هفته دوم(هفته چهارم آبان ماه)

مسابقه شماره 6
بروشور شماره 6 دانلود
مسابقه شماره 7
بروشور شماره 7 دانلود
مسابقه شماره 8 بروشور شماره 8 دانلود
مسابقه شماره 9 بروشور شماره 9 دانلود
مسابقه شماره 10 بروشور شماره 10 دانلود

مسابقه هفته اول(هفته سوم آبان ماه)

مسابقه شماره 1
بروشور شماره 1 دانلود
مسابقه شماره 2
بروشور شماره 2 دانلود
مسابقه شماره 3 بروشور شماره 3 دانلود
مسابقه شماره 4 بروشور شماره 4 دانلود
مسابقه شماره 5 بروشور شماره 5 دانلود

امتیازدهی