پنج شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٧
منو اصلی
لینک های مهم

 

 

اهداف جشنواره
ـ تقويت فضاي معنوي و فرهنگي در مراكز آموزش عالي
ـ آشنايي بيشتر با مفاهيم والاي صحيفه سجاديه
ـ آشنايي بيشتر قشر دانشگاهي كشور با امام سجاد و سخنان ايشان
ـ درك صحيح از سبك زندگي از منظر امام سجاد
ـ مقايسه فضاي موجود در زمان امام سجاد و فضاي جامعه امروز
ـ آشنايي با نسخه¬هاي مختلف صحيفه سجاديه
ـ موضوع سازي از صحيفه سجاديه و ديگر آثار امام سجاد براي تحقيقات علمي به عنوان مرجع اوليه و مبنايي
ـ حركت به سمت اسلامي شدن علوم انساني با تكيه بر معارف صحيفه سجاديه
ـ گردآوري مجوعه احاديث وارده از امام سجاد در موضوعات مختلف در متون روايي
ـ جمع¬آوري سخنان ديگران اعم از معصومينعليهم¬السلام و غيره در مورد شخصيت امام سجاد و ارائه آنها به عنوان نرم افزار يا كتاب
ـ ايجاد بستر مناسب براي ارائه مفاهيم ديني در قالب، ادبيات، هنر، رسانه و ... با بهره¬گيري از آثار امام سجاد
ـ شناسايي و جذب و شكوفايي استعدادهاي قشر دانشگاهي كشور
ـ تحول در نگرش و شيوه دعا با تأكيد بر روش صحيفه سجاديه
ـ توليد آثار پژوهشي جهت هدايت و تحول نظام برنامه¬ريزي آموزشي و متون درسي بر اساس آموزه¬هاي امام سجاد
ـ ارتقاء تعامل بيشتر بين مراكز تحقيقاتي حوزوي و دانشگاهي در توليد آثار پژوهشي مرتبط با امام سجاد
ـ ارتقاء دانش و مهارت تخصصي و معرفت ديني و سياسي اساتيد با تأكيد بر رشته تخصصي آنها و آثار امام سجاد
ـ كمك به ساماندهي نظام موضوعات و فرآيند راهنمايي كارآمد جهت رفع نيازهاي معنوي جامعه اسلامي با تأكيد بر آموزه¬هاي امام سجاد
ـ طراحي و تدوين نظام جامعي از آموزه¬هاي امام سجاد در سطوح مختلف و رشته¬هاي گوناگون علمي
ـ كمك به توليد و حمايت از هنر اسلامي با تأكيد بر محوريت امام سجاد
ـ تعميق بينش، بصيرت و نشاط سياسي ـ فرهنگي و انقلابي دانشگاهيان و ارتقاء روحيه استقلال طلبي و استكبار ستيزي با محوريت امام سجاد
ـ بستر سازي جهت مشاركت بيشتر قشر دانشگاهي در شناخت بزرگان دين
ـ ساماندهي مقابله با جنگ نرم با تكيه بر مؤلفه¬هاي قدرت نرم اسلامي با تأكيد بر آموزه¬هاي امام سجاد
ـ تبيين و طراحي سبك زندگي اسلامي با محوريت امام سجاد
ـ ساماندهي و بستر سازي براي پژوهش¬هاي ديني كاربردي با محوريت امام سجاد
ـ كمك به تدوين شاخص¬ها و ملاك¬هاي اسلامي شدن دانشگاه¬ها با استفاده از آثار امام سجاد
ـ بستر سازي براي طراحي و برنامه¬ريزي اسلامي شدن دانشگاه با محوريت بعد فرهنگي ـ تربيتي با رويكرد به آمام سجاد