پنج شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٧
منو اصلی
لینک های مهم

 

 

قابل توجه شرکت کنندگان محترم مسابقه پیامکی؛

1. قرعه کشی به تناوب و در هر مرحله،15 شماره(سه هفته) قرعه کشی میشود و در هر شماره یک برنده اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است قرعه کشی از طریق سامانه پیامکی و به صورت سیستمی انجام میپذیرد.

2. برندگان لازم است مدرک دانشگاهی و شماره حساب(ترجیحاً بانک ملی) خود را به ایمیل جشنواره به آدرس sahife5.nahad@gmail.com و یا به شماره فکس 07613337996 ارسال نمایند.

3. جایزه هر شماره از مسابقه مبلغ 50,000 تومان می باشد که پس از دریافت مدرک دانشگاهی و شماره حساب برندگان، به حساب آن ها واریز خواهد شد.

4. مهلت شرکت در مسابقه هایی که قرعه کشی می شوند با اعلام اسامی برندگان پایان نمی یابد. لذا دانشگاهیان محترم همچنان می توانند در این شماره ها نیز شرکت نمایند.

5. در پایان جشنواره به صورت کلی از تمام شماره های مسابقه پیامکی قرعه کشی و به برندگان، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

دبیرخانه پنجمین جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان

 

برندگان هفته هجدهم(هفته سوم اسفندماه)                                                        تاریخ قرعه کشی 30 فروردین ماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
86 86 091265---71 خانم مریم درویش
علوم پزشکی انستیتو پاستور ایران
دانشجو
87 87 091590---38 آقای مرتضی عطایی
پیام نور مركز فریمان
دانشجو
88 88 093625---93 آقای محمدرضا مهرخانی
فرهنگيان تبريز
دانشجو

 

برندگان هفته هفدهم(هفته دوم اسفندماه)                                                   تاریخ قرعه کشی 30 فروردین ماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
81 81 091776---99 خانم زینب زارعی
علوم پزشکی هرمزگان کارمند
82 82 091906---14 خانم زهرا محمدی
علوم پزشکی قم دانشجو
83 83 091951---41 آقای حمیدرضا رحمتی
قم
دانشجو
84 84 091511---81 آقای صدرالدین آفاقی دارابی علوم پزشکی مشهد کارمند
85 85 091719---34 آقای سید محسن پرتو
پیام نور مركز جهرم
کارمند

 

برندگان هفته شانزدهم(هفته اول اسفندماه)                                                     تاریخ قرعه کشی 30 فروردین ماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
76 76 091159---83 آقای محمد آهنگر دارابی
پیام نور مازندران
دانشجو
77 77 091791---75 آقای فیض اله رحیمی
پیام نور مركز آباده طشک
کارمند
78 78 093802---68 خانم مهلا کول
علوم پزشکی زاهدان دانشجو
79 79 093364---85 آقای نوید دهقان نجم آبادی صنعتی شریف دانشجو
80 80 091582---22 خانم معصومه منادی فرد
پیام نور مركز بجنورد
دانشجو

 

برندگان هفته پانزدهم(هفته آخر بهمن ماه)                                                        تاریخ قرعه کشی 16 فروردین ماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
71 71 093604---00 آقای سینا باقری
آزاد اسلامی واحد نجف آباد و سماء نجف آباد
دانشجو
72 72 091417---84 خانم سولماز ملکی دیزج
علوم پزشکی تبریز
دانشجو
73 73 091393---70 آقای رسول هاشمی
علمي كاربردي اصفهان
کارمند
74 74 091543---88 خانم فاطمه اسماعیلی علوم پزشکی زاهدان دانشجو
75 75 091133---13 آقای ارژنگ خشنود
آزاد اسلامی واحد ماسال
کارمند

 

برندگان هفته چهاردهم(هفته چهارم بهمن ماه)                                                   تاریخ قرعه کشی 16 فروردین ماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
66 66 093928---24 خانم فاطمه قاسمی بغدادآبادی
پیام نور مركز مهريز
دانشجو
67 67 091334---68 خانم رامش شهیدی زندی
آزاد اسلامی واحد کرمان و سماء کرمان
کارمند
68 68 091243---10 خانم مونا دباغیان
غیر انتفاعی ابرار
دانشجو
69 69 091092---55 خانم روح انگیز خانقاه پیام نور مركز دماوند دانشجو
70 70 091736---13 آقای حمزه شیرپور
علوم پزشکی هرمزگان
کارمند

 

برندگان هفته سیزدهم(هفته سوم بهمن ماه)                                                     تاریخ قرعه کشی 16 فروردین ماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
61 61 091736---24 خانم صدیقه رنجبر
علوم پزشکی هرمزگان
کارمند
62 62 091566---75 خانم فهیمه فیضی لائین
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشجو
63 63 093907---76 آقای محمدامین عالی پور احمدی
علمي كاربردي استانداري هرمزگان
دانشجو
64 64 093560---38 خانم سمیه نجفلو پیام نور مركز رزن دانشجو
65 65 093902---61 خانم زینب دهقان چنار
یزد
دانشجو

 

برندگان هفته دوازدهم(هفته دوم بهمن ماه)                                                           تاریخ قرعه کشی 24 اسفندماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
56 56 091477---13 خانم سیما اخلاقی صوفیانی
علوم پزشکی تبریز
دانشجو
57 57 091494---36 آقای مبین سخنور
هوايي شهيد ستاري
دانشجو
58 58 091386---18 آقای مرتضی فیض عارفی
شریف
دانشجو
59 59 093696---80 خانم رقیه اکبری علوم پزشکی هرمزگان کارمند
60 60 091336---12 آقای مهدی مقیمی پور
علوم پزشکی کاشان
کارمند

 

برندگان هفته یازدهم(هفته اول بهمن ماه)                                                             تاریخ قرعه کشی 24 اسفندماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
51 51 091952---27 خانم زهرا وزیری
زنجان
دانشجو
52 52 091834---37 خانم مرجان گنجه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و سماء اراک
کارمند
53 53 091381---36 آقای محمدحسین حسنی
فرهنگیان قم
دانشجو
54 54 091254---57 آقای مرتضی رستملو زنجان کارمند
55 55 091817---61 آقای مهرداد گلپسندی
علوم پزشکی کردستان
کارمند

 

برندگان هفته دهم(هفته چهارم دی ماه)                                                            تاریخ قرعه کشی 24 اسفندماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
46 46 091155---53 خانم محدثه نجفی
آزاد اسلامی واحد تاکستان و سماء تاکستان
دانشجو
47 47 091131---93 آقای عسکری فضل اله نژاد
آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی و سماء آیت اله آملی
دانشجو
48 48 093555---37 خانم فهیمه غفاریان اطمینان
دانشكده علوم و حديث
دانشجو
49 49 091392---96 خانم ملیحه قامتی قمصری آزاد اسلامی واحد نطنز دانشجو
50 50 091135---58 خانم لیلا باقری
آزاد اسلامی واحد ساری و سماء ساری
کارمند

 

برندگان هفته نهم(هفته سوم دی ماه)                                                             تاریخ قرعه کشی 10 اسفندماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
41 41 093619---43 خانم شریفه رضایی نانگی
هرمزگان
دانشجو
42 42 091244---50 خانم رويا نظری
زنجان
کارمند
43 43 093088---76 خانم فرزانه محمدزاده رستمي
علوم پزشکی زاهدان
دانشجو
44 44 091587---30 آقای هادی صیامی آزاد اسلامی واحد مشهد و سماء مشهد دانشجو
45 45 093889---66 خانم مریم محرمی
علمی کاربردی صنایع و معادن قم
دانشجو

 

برندگان هفته هشتم(هفته دوم دی ماه)                                                             تاریخ قرعه کشی 10 اسفندماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
36 36 091881---02 خانم زهرا عباسی فعال
زنجان
دانشجو
37 37 093738---52 خانم عاطفه سادات میرحیدری
آزاد اسلامی واحد ورامین(پیشوا) و سماء ورامین
دانشجو
38 38 093596---59 خانم هانيه اميري
آزاد اسلامی واحد اميديه
دانشجو
39 39 093809---91 خانم زهره معصومیان علوم پزشکی گناباد دانشجو
40 40 093962---08 آقای محسن علیان اشكهراني
پیام نور واحد ورزنه
دانشجو

 

برندگان هفته هفتم(هفته اول دی ماه)                                                             تاریخ قرعه کشی 10 اسفندماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
31 31 091399---19 آقای محمد صالحی
آزاد اسلامی واحد کاشان
دانشجو
32 32 091434---77 خانم حکیمه بختیاری خوئی
ارومیه
کارمند
33 33 091831---42 خانم راضيه توسلي مهر
آزاد اسلامی واحد همدان و سماء همدان
دانشجو
34 34 093091---30 خانم مهین یاوری موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز دانشجو
35 35 093897---85 آقای فرهاد کاظمی قهنویه
بیرجند
دانشجو

 

برندگان هفته ششم(هفته چهارم آذر ماه)                                                             تاریخ قرعه کشی 24 بهمن ماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
26 26 091184---51 آقای عبدالرضا حسین پور
آزاد اسلامی واحد سیاهکل
کارمند
27 27 091440---26 خانم مستوره کریم پور
علمی کاربردی مخابرات آذربایجان شرقی
دانشجو
28 28 091714---59 آقای جبار شکیب خواه
آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس
دانشجو
29 29 091174---62 خانم سیده لیلا میرمحمدی لنگری آزاد اسلامی واحد ساری و سماء ساری کارمند
30 30 091397---46 خانم عطیه شریف زاده
ETHZ سوئيس
دانشجو

 

برندگان هفته پنجم(هفته سوم آذر ماه)                                                             تاریخ قرعه کشی 24 بهمن ماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
21 21 091754---67 خانم صابره مرادی خلج
علوم پزشکی هرمزگان
کارمند
22 22 093517---42 خانم زهرا حیدری
پيام نور واحد فریمان
دانشجو
23 23 093084---75 آقای صفر کریم پور
پيام نور واحد بناب
دانشجو
24 24 093357---29 خانم زهره مژده آزاد اسلامی واحد ماسال دانشجو
25 25 093732---60 خانم پروین قالبی
شهید چمران اهواز
دانشجو

 

برندگان هفته چهارم(هفته دوم آذر ماه)                                                             تاریخ قرعه کشی 24 بهمن ماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
16 16 091586---77 آقای میثم مهرجو
پيام نور واحد بیرجند
دانشجو
17 17 093680---19 آقای محمد عیوضی بزچلویی
صنعتی قم
دانشجو
18 18 091553---64 خانم فهیمه صمدی
آزاد اسلامی واحد مشهد و سماء مشهد
دانشجو
19 19 091255---87 خانم فاطمه موثقی آزاد اسلامی واحد قم
دانشجو
20 20 091715---06 آقای علیرضا شعبان زاده آهندانی
آزاد اسلامی واحد بندرعباس
دانشجو

 

برندگان هفته سوم(هفته اول آذر ماه)                                                             تاریخ قرعه کشی 12 بهمن ماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
11 11 093068---68 آقای عیسی کریم پور
علمی کاربردی نیروی انتظامی تبریز
دانشجو
12 12 091706---11 خانم شهلا عابدی
علوم پزشکی هرمزگان
دانشجو
13 13 091157---33 خانم سکینه محمدپور
آزاد اسلامی علوم تحقیقات اصفهان
دانشجو
14 14 093373---21 آقای جعفر یاسمی آزاد اسلامی علوم تحقیقات ایلام
استاد
15 15 091831---28 خانم فاطمه ملاصالحی
علوم پزشکی همدان
کارمند

 

برندگان هفته دوم(هفته چهارم آبان ماه)                                                          تاریخ قرعه کشی 12 بهمن ماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
6 6 091834---08 خانم اسماء میهن دوست
ایلام استاد
7 7 091398---39 آقای جواد خلیلی فرد
علوم پزشکی تبریز
دانشجو
8 8 093529---09 خانم مژگان شریفی علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کارمند
9 9 091331---42 آقای وحید شهرام فر مالک اشتر شاهین شهر
دانشجو
10 10 091730---07 خانم صدیقه مرادی
آزاد اسلامی علوم تحقیقات فارس
دانشجو

 

 

برندگان هفته اول(هفته سوم آبان ماه)                                                             تاریخ قرعه کشی 12 بهمن ماه

شماره

مسابقه

شماره

بروشور

شماره

همراه

نام و نام خانوادگی

         دانشگاه        وضعیت
1 1 093830---51 خانم زهرا عالي نژاد
لرستان دانشجو
2 2 093673---66 خانم فاطمه نیک فرجام
آزاد اسلامی قوچان
دانشجو
3 3 093084---75 خانم مستوره کریم پور
 علمی کاربردی مخابرات آذربایجان شرقی
دانشجو
4 4 091306---55 خانم حکیمه خسروی بالدی
علمی کاربردی بهزیستی شهرکرد
دانشجو

5

5 091736---22 آقای خلیل شیرپور
علوم پزشکی هرمزگان

کارمند